Orde der dierenartsen

  • Rechtsvorm: éénmanszaak
  • Ondernemingsnummer:  BE 0806 519 069
  • Maatschappelijke zetel: Sint-Margrietestraat 109, 9981 Sint-Margriete
  • Adres Vestiging: Sint-Margrietestraat 109, 9981 Sint-Margriete
 
  • Dierenarts is een gereglementeerd beroep. De onderneming is ingeschreven bij de Orde der Dierenartsen: www.ordederdierenartsen.be Dr. Valentine De Causmaecker beroepstitel toegekend UGent 2007, orde nummer N4417.
  • Dierenartsen dienen zich te houden aan “De code der plichtenleer”.
  • Deze code is te raadplegen op de website van de orde. https://www.ordederdierenartsen.be/sites/default/files/public/Code2015.pdf
  • De onderneming beschikt over de nodige vergunningen inzake medische beeldvorming.
  • Bevoegde autoriteit: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, www.fanc.fgov.be
  • De onderneming beschikt over één geneesmiddelendepot. Bevoegde autoriteit: Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten,  02/524 80 00 of inspection@fagg.be
Auteur : Valentine | laatste wijziging : 04.05.2019
Begrepen
Deze website gebruikt cookies om optimaal te werken. Er worden geen persoonlijke gegevens bijgehouden.